8.00 Εγερτήριο
8.00 Γυμναστική – Καθαριότητα
8.35 έπαρση σημαίας
8.40 πρωινό
9.00 Τακτοποίηση σκηνών
10.00 Αθλητικές δραστηριότητες
11.00 Πρόγευμα
11.15 Πολιτιστικές ενασχολήσεις – Πισίνα
13.00 Προετοιμασία γεύματος
13.30 Γεύμα
14.45 Μεσημεριανή ξεκούραση
17.00 Απογευματινό
17.15 Παιχνίδι, Αθλοπαιδιές
20.15 Καθαριότητα
20.35 Υποστολή σημαίας
20.45 Βραδινό φαγητό
21.20 Ψυχαγωγία
22.30 Καθαριότητα, Προετοιμασία ύπνου
23.00 Σιωπητήριο