Κατασκηνωτικές Περίοδοι

Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 16/06 – 30/06
Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 01/07 – 15/07

Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 16/07 – 30/07 

Η ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 16/06 – 30/06
Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 01/07 – 15/07
Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 16/07 – 30/07
Δ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 31/07 – 14/08 (μόνο για την Φωλιά του Παιδιού)
Ε’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 17/08 – 31/08 (μόνο για την Φωλιά του Παιδιού)
 

ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ (15ΗΜΕΡΑ) ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΕΣ ΕΙΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΙΤΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ