Παρακαλούμε εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση.

Μέχρι την είσοδο του παιδιού στην κατασκήνωση, παρακαλούμε να μας προσκομίσετε ιατρική βεβαίωση υγείας του παιδιού.

Αίτηση εγγραφής κατασκηνωτή
Πληκτρολογήστε ολογράφως