Παρακαλούμε εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση.

Μέχρι την είσοδο του παιδιού στην κατασκήνωση, παρακαλούμε να μας προσκομίσετε ιατρική βεβαίωση υγείας του παιδιού.

Αίτηση εγγραφής κατασκηνωτή
Πληκτρολογήστε ολογράφως
Σε περίπτωση που δεν σας καλύπτει κάποιο ταμείο επιλέξτε "Ιδιωτικά"