Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση σε περίπτωση μόνο που ενδιαφέρεστε για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα 15 ημερών του ΟΑΕΔ

Αίτηση εγγραφής κατασκηνωτή ΟΑΕΔ
Πληκτρολογήστε ολογράφως